Välkommen

Confidab är ett företag som sedan 1992 bedrivit värdering, ekonomiutredning och försäljning.

Confidab bistår uppdragsgivaren med en kostnadseffektiv och snabb handläggning av förteckningar, värderingar och kontroller i samband med bokslut, obestånd, olika typer av rekonstruktioner eller andra situationer där bolags status måste fastställas. Vidare är man uppdragsgivaren behjälplig vid rena försäljningsuppdrag, anbudsförfaranden och omhändertagande av gods.

Confidab verkar i förtroende och i nära samarbete med uppdragsgivaren.

Confidab arbetar med partners, vilket ger ett bredare kompetensområde. Exempelvis med andra av Sveriges Handelskamrars förordnade värderingsmän, Mälardalens Auktioner AB, Fordonshandlare, m.fl.

Värdering

Confidab innehar marknadens mest kompetenta och kompletta värderingstjänst.

Mångårig erfarenhet samt partnersamarbete gör att ni som kund erbjuds högsta kvalitet och kompetensbredd, oavsett uppdrag.

En korrekt värdering är viktig i såväl skatterättsliga sammanhang som vid kreditbedömningar och överlåtelser. Bokföringslagen och god redovisningssed ställer oftast krav på värderingsutlåtande.

När vi värderar går vi grundligt igenom tillgångsmassan och gör detaljerade inventeringar, dokumentation sker även med bilder/-film. Samtidigt ser vi alltid till att separationsgods såsom leasad, ej bolagsägd eller hyrd egendom kontrolleras och öronmärks (denna måste hanteras annorlunda i värderingsutlåtandet-hänsyn till rest- och lösenvärde mm.)

I denna process ser vi alltid till att arbetet sker kostnadseffektivt.

Exempel där det krävs en korrekt värdering kan vara:

 • Bouppteckningar,-konkurser.
 • Rekonstruktioner
 • Värdering av leasingbolagsportfölj
 • Kontrollbalansräkningar
 • Apportegendom
 • Försäkringsvärdering
 • Vid avyttring eller köp
 • Företagsöverlåtelser
 • Lösen av leasad egendom

Försäljning

Confidab ger uppdragsgivaren mesta möjliga nettoöverskott.

Vi går noga igenom tillgångarnas beskaffenhet, skick, lokalisering m.m., samt granskar den aktuella branschens utseende. Utifrån detta underlag väljer vi optimala försäljningsåtgärder för situationen.

Vår erfarenhet är att noggrant förarbete ger ett bättre resultat i slutändan.

Exempel på försäljningsformer och åtgärder kan vara:

 • Webauktion (på plats eller i auktionslokal)
 • Anbudsförsäljning (med relevant annonsinsats i rätt forum)
 • Sökning i vår kunddatabas och därefter riktat anbudsförfarande
 • Utförsäljning i befintlig lokal (ex. butiksnedläggning, konkurs)
 • Utförsäljning i centralt belägen butik i egen regi (konsumentgods)
 • Utförsäljning via webbutik eller via webauktion
 • Initialt omhändertagande av gods och lagring innan försäljningsåtgärder vidtas (ex. förverkad hyresrätt, skapande av bättre förhandlingsutrymme vid ex. konkursförsäljning)

Referenser

Confidab har sedan starten haft c:a 8.000 uppdragsobjekt, mestadels obeståndsrelaterade sådana men även andra.

I dessa har olika typer av uppdrag utförts. Uppdragsgivare är bl.a. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå, Advokatfirman Delphi, Advokatfirman Carler, Advokatfirman Nordia, Nordea, Handelsbanken, De LageLanden Finans, Swedbank, If, Folksam, Länsförsäkringar, Riksdagsförvaltningen, Skatteverket, Stockholms Stadsdelsförvaltning, Karolinska Institutet, olika kommuner samt ett stort antal enskilda företag i olika ärenden. 

Uppdrag

Uppdrag Confidab utför:

(Självständigt eller i samarbete med partners)

 • Inventering
 • Värdering
 • Låsbyte/ Larm/ Bevakning
 • Transport & Förvaring av gods
 • Utformning av anbudsannonser, sammanställning av anbud
 • Webauktion, förmedling och försäljning
 • Kommissionsförsäljning från egen butik
 • Kommissionsförsäljning från webbutik
 • Ekonomi- och andra utredningar
 • Kostnadseffektiv drift av konkursdrabbade företag (drift-kontroll-bokföring-personal m.m.)

Confidab har också ett nära samarbete med:

 • Inkassoföretag
 • Bokföringsbyrå
 • Revisionsbyrå
 • Kronofogden

Kontakta oss

Adress
Confidab Atterving & Partners AB
Box 1042
SE-171 21 Solna
Telefon
Tel: 08-641 68 22